Právo a nové menšiny v České republice

Jan KUKLÍK / René PETRÁŠ
400 stran
ISBN 978-80-87284-93-3
předpokládaný termín vydání: červen 2022

Menšinová otázka patří k nejsložitějším aspektům právního řádu. Jejich postavení je přitom zejména pod dohledem Rady Evropy, takže zásadní roli hraje vedle vnitrostátních předpisů také právo mezinárodní a roste význam i práva evropského. Z hlediska práva jde o složitý fenomén, kdy na rozdíl od obecně značně univerzalistického a tradicionalistického práva, jsou rozdíly v právní úpravě menšin v různých zemích zásadní a procházejí často komplikovaným a nediskontinuitním vývojem. Ve většině Evropy, a dokonce i světa je například základem občanského práva pradávné právo římské, zatímco naprosto zásadní rozdíly v právní úpravě menšin často brání i pochopení koncepcí jiných států. Přesto lze přitom říci, že s právním postavením tradičních menšin se již alespoň evropské státy včetně ČR dokáží alespoň částečně úspěšně vyrovnávat.
Nové menšiny jsou ale oříškem, na který nebývají právní řády často připraveny. Vymezení menšin se složitě vyvíjí a vedle toho vznikají nové menšinové skupiny zejména přistěhovalectvím, s čímž si právní řád často neví rady. Zkušení odborníci nejenom z oboru právní vědy podávají důkladný přehled této materie.

Kontakt:

Auditorium s.r.o.
Americká 9, 120 00 Praha 2
IČ: 27940837
DIČ: CZ27940837

Tel. (fakturace, sklad):
+420 721 472 505

Tel. (obchodní věci):
+420 777 052 972

Informace pro autory:
redakce @ auditorium.cz

Distribuce a dodávky:
info @ auditorium.cz

Tato internetová stránka není e-shop. Slouží pouze jako informace o vydavatelské činnosti nakladatelství Auditorium.