Proměny parlamentní kultury

Jan WINTR
330 stran, pevná vazba, doporučená cena 450 Kč
ISBN 978-80-87284-90-2

Kniha tematicky navazuje na knihu Česká parlamentní kultura, která vyšla v roce 2010. Kriticky hodnotí fungování české Poslanecké sněmovny v letech 2010–2021, zejména pak chaotický pořad schůze, nemožnost opozice nastolovat svá témata, náchylnost k obstruk-cím, nepružnost legislativního procesu a cel-kovou neefektivitu parlamentní práce. Na zá-kladě studia jednacích řádů a praxe fungo-vání německého a rakouského parlamentu, jakož i obecnějších teoretických poznatků o parlamentech autor doporučuje provést re-formu jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Navrhovaná reforma by měla posílit efekti-vitu sněmovního jednání a odolnost vůči ob-strukcím a zároveň lépe umožnit opozici na-stolovat její témata a přispět k atraktivnější podobě parlamentní debaty. Kniha zohled-ňuje také fungování parlamentů za pandemie Covid-19, rozhodování soudů o parlament-ních otázkách a některé aspekty práce čes-kého Senátu.

Obsah Ukázka

Kontakt:

Auditorium s.r.o.
Americká 9, 120 00 Praha 2
IČ: 27940837
DIČ: CZ27940837

Tel. (fakturace, sklad):
+420 721 472 505

Tel. (obchodní věci):
+420 777 052 972

Informace pro autory:
redakce @ auditorium.cz

Distribuce a dodávky:
info @ auditorium.cz

Tato internetová stránka není e-shop. Slouží pouze jako informace o vydavatelské činnosti nakladatelství Auditorium.