Sociální integrace cizinců

Kristina Koldinská, Harald C. Scheu, Martin Štefko (eds.)
pevná vazba, 352 stran, doporučená cena 420 Kč
ISBN 978-80-87284-60-5

Migrace byla vždy součástí lidské historie, tu českou, resp. československou, nevyjímaje. Hlavními příčinami současné migrační vlny jsou válka, bída či humanitární katastrofa v zemích původu osob, jež v posledních několika letech začaly odcházet do Evropy. Tato kniha nahlíží na situaci občanů třetích států ze sociálněprávního hlediska, resp. z hlediska jejich sociální integrace, která je základním předpokladem společenské soudržnosti a stability a rovněž účinným nástrojem prevence sociálně-patologických jevů. Autoři v této knize podrobně mapují a analyzují současný stav právních garancí sociál-ních práv cizinců, a to jak v mezinárodním právu, tak v právu EU. Neopomíjejí ani otázky pobytu a sociální integrace v českém právu. Ve všech těchto oblastech zkoumají přede-vším přístup k zaměstnání, ke zdravotní péči, k důchodovému pojištění, k pomoci v hmotné nouzi a ke vzdělání.

Obsah |  Ukázka

Kontakt:

Auditorium s.r.o.
Americká 9, 120 00 Praha 2
IČ: 27940837
DIČ: CZ27940837

Tel. (fakturace, sklad):
+420 721 472 505

Tel. (obchodní věci):
+420 777 052 972

Informace pro autory:
redakce @ auditorium.cz

Distribuce a dodávky:
info @ auditorium.cz

Tato internetová stránka není e-shop. Slouží pouze jako informace o vydavatelské činnosti nakladatelství Auditorium.